xxx

Pretekový plán 2017.pdf (43187)

Zápisnica z konferencie 2017.pdf (361801)

Zápisnica - prílohy - SR ZR - KRK ZR - 23.02.2017.pdf (750378)

xxx

Členské za jednotlivé ZO CHPH  je potrebné zaplatiť do 15.2.2017 pokladníkovi OZ CHPH Topoľčany p. Jozefovi Duchovičovi st.

Úplne a presne vyplnené evidenčné listy je potrebné zaslať do 15.2.2017 tajomníkovi OZ CHPH Topoľčany. p. Radovanovi Klačanskému . Aj v exceli formou e-mailu a takisto aj podpísaný a potvrdený originál.

Nahlášky holubov na pretekovú sezónu nahlásiť výcvikárovi OZ CHPH Topoľčany  p.Rudolfovi Poništiakovi do 15.2.2017

Príspevky na letové – termín bude dodatočne upresnený

Veterinárne potvrdenia- termín bude dodatočne upresnený

Súpis pretekových družstiev v písomnej podobe ako budú vo výsledkoch v r.2017 , nasadzovací list ZO CHPH – termín bude dodatočne upresnený

xxx
  Topoľčianski olympionici 2017


 

 

 Kompletný katalóg CV nájdete - tu.

 

News

This section is empty.