Infoforum

Topic: Infoforum

Date 22/03/2021

By Výbor OZ CHPH Topolcany

Subject Nahlaska holubov

Reply

Záväzne pocty holubov na sezonu 2021 je potrebne nahlasit do 31.3.2021 vycvikárovi OZ.

Date 16/03/2021

By Revay Miroslav

Subject Smútočné oznámenie

Reply

Dňa 14.03.2021 vo veku 86 rokov zomrel dlhoročný chovateľ a bývalí predseda ZO Chynorany pan Ing. Bezak Stanislav. Cest jeho pamiatke.

Date 10/03/2021

By Radovan Klačanský

Subject Návratka

Reply

Vážení chovatelia, zástupcom na každú ZO CHPH bola elektronickou poštou zaslaná návratka, ktorú je potrebné dištančne do termínu uvedenom na nej prejednať na svojej ZO CHPH a zaslať buď poštou alebo oskenovať a zaslať elektronicky mne. Prajem pekný deň!

Date 10/03/2021

By Mlatko Július

Subject Re: Návratka

Reply

Ako som ti už písal v mail.
- bod 1,2, sú otázky neurčité.
-Spolupráca v akých tratiach?
-Názov pretekov napísať (už sú schválené v reg.)
Bod rozpočet.
-Taktiež delegátom poslať rekapitulácia za r.2020
Taktiež nie je uvedené kto bude vyhodnocovať dotazník-zloženie komisie!!!
Ďakujem za pochopenie.
Chcel by som upozorniť chovateľov že podmienky na splnenie NP na SDT na r.2021 sú nasledovné:
Min. 6 zúčastnených OZ
V každej ZO min. 20 chovateľov
V každej ZO min. 150 holubov.
Preto treba zvážiť v ktorom regióne je možné to splniť. To by nás naši funkcionári mali taktiež informovať. Pokiaľ sa chcete zúčastniť národného preteku.

Date 10/03/2021

By Mlatko Július

Subject Re: Re: Návratka

Reply

Opravujem:
V bode NP
....každá OZ....

Sorry, píšem to z mobilu.

Date 10/03/2021

By Mlatko Július

Subject Re: Re: Návratka- hlasovanie.

Reply

omník : Radovan Klačanský, Parková 13, 95617 Solčany, slizar13@gmail.com
Návratka
(nutnosť zaslať do 17.3.2021 buď poštou na hore uvedenú adresu, alebo oskenované zaslať e-mailom)
Dole podpísaný zástupca ZO CHPH :
Uviesť meno a priezvisko: .......................................................................................
zástupca za ZO CHPH : .......................................................................................
V zmysle § 19 platných stanov SZ CHPH sa vyjadrujem k materiálom, ktoré sú súčasťou tohto emailu
adresované zástupcom ZO CHPH.
S predloženými materiálmi a návrhmi :
1) Rozpočet na režijné náklady na rok 2021
A- SÚHLASÍM B-NESÚHLASÍM (svoje rozhodnutie zakrúžkujte)
2) Spolupráca na nasledujúcu sezónu s OZ Trenčín + OZ v rámci tohto regiónu
A- SÚHLASÍM B-NESÚHLASÍM (svoje rozhodnutie zakrúžkujte)
3) Spolupráca na nasledujúcu sezónu s OZ Nitra + Podunajský región
A- SÚHLASÍM B-NESÚHLASÍM (svoje rozhodnutie zakrúžkujte)
4) Pretekový plán na rok 2021 (navrhne a schváli výbor OZ CHPH TO podľa rozhodnutia o spolupráci na
reg. úrovni) .
A- SÚHLASÍM B-NESÚHLASÍM (svoje rozhodnutie zakrúžkujte)
5) Závody na 500km zmeniť bodovanie na 20/5
A- SÚHLASÍM B-NESÚHLASÍM (svoje rozhodnutie zakrúžkujte)
6) Preteky na KT a ST platiť spolu a preteky na DT (500km ) platiť samostatne
A- SÚHLASÍM B-NESÚHLASÍM (svoje rozhodnutie zakrúžkujte)
7) Závody z vypúšťacieho miesta Grunberg resp. Hille odletieť bez bodovania do OZ CHPH Topoľčany
starých holubov
A- SÚHLASÍM B-NESÚHLASÍM (svoje rozhodnutie zakrúžkujte)
8) Závody z vypúšťacieho miesta Grunberg resp. Hille v prípade bodovania aby mali max 110 bodov a nie
až 150 ako doteraz
A- SÚHLASÍM B-NESÚHLASÍM (svoje rozhodnutie zakrúžkujte)
Dátum : ................................
Podpis zástupcu + pečiatka ZO CHPH:

Date 10/03/2021

By Milam Gogora

Subject Re: Re: Re: Návratka- hlasovanie.

Reply

Zdravím všetkých členov OZ Topolčany.Rado mám zopár otázok ohladom hlasovania a dúfam že sa dočkám aj odpovede.Oslovil som teba preto, lebo tento obežník si vypracoval ty.Zaujal ma bod 7 a 8.V roku 2019 bolo bodovanie 180 bodov,2020 bolo 150 a na rok 2021 sa navrhuje 110,alebo dokonca v bode 7.bez bodovania do OZ. Som strašne zvedavý, kto prišiel na tieto úžasné nápady.Teším sa na skorú odpoveď.

Date 13/03/2021

By Milan Gogora

Subject Re: Re: Re: Re: Návratka- hlasovanie.

Reply

Odpovede som sa samozrejme nedočkal,ale ja som iné ani nečakal.Títo naši funkcionári nie sú vo výbore pre svojich členov,ale sami pre seba,čo nám neustále dokazujú. Ja by som sa ani nečudoval,keby vám jednotlivé ZO na tú vašu hlasovaciu návratku ani neodpovedali.Všetko by zostalo podla starého pretekového plánu a bol by pokoj.Vrátim sa ešte raz k bodu č. 7 a 8. Holubárim už dosť rokov,ale ani vo sne mi nenapadlo,že sa dožijem toho, čo ste navrhli v bode 7 a 8. Letieť 10/3 za 330 bodov,alebo dokonca za nulu.To potom môžme lietať aj KT a aj ST za nulu a budeme mať len koeficienty a majstrovstvo OZ zrušíme.V našom OZ sa neustále špekuluje tak, ako to momentálne niekomu vyhovuje.Zostávam s pozdravom LETU ZDAR

Date 29/01/2021

By Radovan Klačanský

Subject Evidenčné listy + obj. materiálu

Reply

Vážení tajomníci ZO CHPH Topoľčany. SZCHPH vydal termínovník úloh pre rok 2021, podľa ktorého je potrebné zaslať na zväz potrebné dokumenty.
Na základe toho Vás poprosím o zaslanie :
• Evidenčné listy v elektronickej podobe úplne a presne vyplnené zaslať na e-mail: slizar13@gmail.com
• Evidenčné listy v písomnej podobe úplne a presne vyplnené a opečiatkované
• Objednávku materiálu na rok 2022, pričom rodové krúžky zaokrúhliť na celé 100 kus. balenie a gumičky na celé 1000 kus. balenie
Evidenčné listy v písomnej podobe ako aj objednávku materiálu je potrebné mi zaslať poštou na adresu : Radovan Klačanský, Parková 13, 95617 Solčany
Termín odoslania je do 15.2.2021
S pozdravom Radovan Klačanský, tajomník OZ CHPH Topoľčany

Date 11/02/2021

By Radovan Klacansky

Subject Re: Evidenčné listy + obj. materiálu

Reply

Samozrejme je mozne objednat aj casopis SZCHPH Postovy holub v cene 6 euro. Nahlasit mi ho mozete spolu s objednavkou materialu, resp. e-mailom, sms za celu ZOCHPH

Date 01/03/2021

By Mlatko Július

Subject Re: Evidenčné listy + obj. materiálu

Reply

Vážený členovia výboru OZCHPH Topoľčany,dnes je už 1.3.2021 a do dnešného dňa nie je známy pretekový plán OZ na r. 2021 !!!! Myslíte si že to chovateľov už v takto pokročilej dobe nezaujíma ???
Všetkým je úplne jasné že keď ste Oblastnú konferenciu neuskutočnili dištančným spôsobom, tak sú platné všetky uznesenia a závery z riadnej poslednej konanej konferencie . Čiže aj preteky ktoré boli na konferencií schválené.
Tak by ste mohli aspoň zverejniť základné informácie potrebné pre členov OZ,napr.začiatok sezóny a dátumy pretekov, SDT s kým letíme a pod.
A prosím nevyhovárajte sa na COVID,lebo v okolitých oblastiach to funguje normálne aj keď v obmedzenom rozsahu!!! Dokonca majú zverejnené pret.plány.
Preto Vás vyzývam v mene všetkých chovateľov -už sa zobudte je MAREC!!!

S pozdravom LETU ZDAR (možno).

Date 07/03/2021

By Marek Mokoš

Subject Re: Re: Evidenčné listy + obj. materiálu

Reply

VS1 oznamuje OZ Topoľčany po dohovore medzi ZO Nemčice,ZO Ludanice, ZO Sločany že je za Podunajský region čo sa tyka DT ale aj dalšich závodov v prípade dohody. Dalej by sme chceli podotknúť aby sa zmenilo platenie na závody, krátke zvlašť,stredné zvášť a dlhé trate zlašť. V pripade PP by sme sa mali držat Podunajského regionu čo by bolo možno lacnejšie pre nás dôchodcov. Zostávam s pozdravom Letu zdar.

Date 01/11/2020

By Rudolf Poništiak

Subject Vysledky v kniznej forme 2020

Reply

Prispevky za vysledky v kniznej forme z roku 2020

OZ- 17 Euro
VS1+ SP- 14 euro
VS2+ SP- 14 Euro

Počty nahlasit do 8.11.2020 sumarne za celu ZO vycvikárovi OZ.

Date 28/09/2020

By Výbor OZ CHPH Topolcany

Subject Pretek Kolin

Reply

Pretek Kolin je zruseny.
Sezona ukoncena!!!

Date 27/09/2020

By Startovacia komisia

Subject KOlin

Reply

Pretek sa odleti pravdepodobne v stredu 30.9 rozhodnutie zajtra do 12.00.

Date 26/09/2020

By Štartovacia komisia

Subject KOLÍN -zrušený

Reply

Pretek KOLÍN sa na nedeľu ruší z dôvodu nepriaznivého počasia.
Náhradný termín preteku bude včas oznámený.

S pozdravom
štartovacia komisia

Date 22/09/2020

By Štartovacia komisia

Subject Kolín

Reply

Vzhľadom na nepriaznivý vývoj počasia na víkend sa uvažuje o preložení na sobotu alebo aj pondelok. Definitívne rozhodnutie bude vo štvrtok popoludní.
S pozdravom

Date 24/09/2020

By Štartovacia komisia

Subject Re: Kolín

Reply

Pretek Kolín letíme v nedeľu podľa plánu.

V prípade zhoršenia počasia na nedeľu je možné, že sa pretek v sobotu ráno zruší.

Date 24/09/2020

By Štartovacia komisia

Subject Re: Kolín

Reply

V prípade zrušenia sa odletí budúci víkend.

Date 02/09/2020

By Štartovacia komisia

Subject Preloženie preteku

Reply

Vzhľadom na zlú predpoveď počasia na nedeľu sa uvažuje o preložení preteku Tišnov na sobotu.
Rozhodnutie najneskôr zajtra naobed.

Date 03/09/2020

By Štartovacia komisia

Subject Re: Preloženie preteku

Reply

Tišnov letíme v sobotu.
Zber holubov v piatok sa posúva o hodinu neskôr!!

Začiatok Žab. 19:00
atď..
Letu zdar

Date 28/08/2020

By Štartovacia komisia

Subject Šlapanice preloženie

Reply

Pretek Šlapanice sa prekladá na pondelok,
zber holubov v nedeľu podľa harmonogramu.
Letu zdar

Date 26/08/2020

By Rudolf Poništiak

Subject rozdelovnik boxov na sezonu 2020 mlade

Reply

To 1.12.20.39.52.68.82.47-15ks
NE 2.9.15.27.31.37.54.58.72.73.47-15ks
Dvor 8.14.19.33.51,53.64.78.83.90.94
Sol 18 28 .48.55.57.69.87
CHy 3.5.10.44.70.77.81.86,96.34.46.67.85.93
Za 4.11.17.30.36.45.62.75.88.91
Pe 16.38
CE 6.21.24.25,43.61.65.71.74.80
Dnv7.23.26.29.35.40.42.49.50.59.60.63.56.79.89.95
Bn 13.22.32.41.66.76.84.92

Date 25/08/2020

By Rudolf Poništiak

Subject odchody vozidla na preteky mlade 2020

Reply

Za-18 00
Chy-18.30
To 19.00
Ne 19.20
Dvor 19.50
Sol 20 20
Ce 21 00
DNV 21.30
Bn 22.00

Date 23/08/2020

By Rudolf Poništiak

Subject Nahlaska holubov

Reply

Do pondelka 24.8 -20.00 je potrebne nahlasit nove pocty holubov .

Date 19/08/2020

By Rudolf Poništiak

Subject nacvik V,n .Morave

Reply

Nacvik sa odleti v SOBOTU 22.8
Kosovanie v piatok vecer cas sa nemeni

Date 14/08/2020

By Rudolf Poništiak

Subject nacvik

Reply

Nacvik Drietoma
odchod vozidiel dna 15.8 cas ako na Jastrabie

Date 08/08/2020

By Rudolf Poništiak

Subject nacvik

Reply

Rozdelenie boxov
To1,12,20,39,47,52,68,78,82,87,90,92
Ne 2,9,15,27,31,37,54,58,72,73,94,96,44,13,22,32,41, 66,84,7
Dvor 8,14,19,33,51,64,83,53,23,24,35,42,49,50
Sol 18,28,48,55,57,69,59,60,63,56,79,95,26
CHy 6,21,24,25,34,43,46,65,67,71,74,76,80,85,93,3, 61,86,40,89
Za 4,10,11,17,30,36,45,62,70,75,88,91,81
Pe 5,16,38,77
Do boxu 26 ks
Boxy ktore mate doma nalozite a vymenite
Ktore nemate vytiahnete a nalozite spat do auta aj ked budu prazdne.

Date 08/08/2020

By Rudolf Poništiak

Subject nacvik

Reply

Druhe auto
Ce 20.00
DNV 21.00
BN 22.00
Do boxu 25 ks
Postupne vyberat boxy a tak nakladat

Date 07/08/2020

By Rudolf Poništiak

Subject nacvik Jastrabie

Reply

Este stale nemam potvrdene druhe auto
Zatial odchod vozidla
Za 19.00
CHy 19.45
To 20 15
Ne 21.00
Dvor 21 30
Sol 22.00
V pripade ze nebude druhe auto do boxu pojde 40 kusov
ostatne odchdy neskor