Infoforum

Topic: Infoforum

Date 21/04/2020

By Rudolf Poništiak

Subject Veterinárne preukazy

Reply

Nakolko zástupcovia SZ rokuju zo zastupcami hygienikov je mozne, ze sezona sa predsalen zacne.
Preto je potrebne aby mali kluby potvrdene vet. preukazy o vakcinacii holubov a vyzbierane u zastupcu ZO aby sa mohlo operativne vybavovat vet. potvrdenie pre OZ.

Date 10/03/2020

By Ján Smolen

Subject Celé zlé.

Reply

Celé zle pre klub Dvorany Nad Nitrou.Anton Zitnansky konci z hoľubamy.druhi zo zdravotných dôvodoch,a to je Cifra Pavol.Je to smutne.

Date 27/02/2020

By Vojtko Miroslav

Subject Dotaz-Chovatelský dom

Reply

Pravé čítam.,Zápisnicu z Konferencie OZ-Topoľčany,kde ma zaujala pasáž,predseda KRK,p.Marek Mokoš priraví Zmluvu k Holubárskemu domu v Topoľčanoch.
Vypadá to tak formulované,ako by súčastne vedenie
OZ-Topoľčany,neakým spôsobom dotovalo tento Holubárský dom,na ukor ostatných členov OZ.neostáva mi iné,len pre tých mladších,súčastných členov,ktorí v roku 1989,ani neboli členmi Topoľčianskej oblasti,uviesť nasledovné,tento Holubársky dom v Topoľčanoch,som prakticky daroval-OZ,bez toho aby niekto z členskej základne OZ,zaplatil na uvedenú nemovitosť,čo i len 1 halier Kčs.Od samého začiatku si členovia ,čo tam máme holuby,platíme-daň z nemovitosti každý rok sami,znova nikto z ostatných,sa nepodiela,žiadnou sumou na úhradu tejto dane.To platí tak isto aj za odber el.energie.Tak by nás zaujmalo,čo si OZ nárokuje,prípadne požaduje.....