Kontakty

Predseda OZ CHPH Topoľčany : Jakub Poništiak , bytom  Žabokreky n. Nitrou 514, tel.: 0907869777,e-mail: jakub.ponistiak@gmail.com

Tajomník OZ CHPH Topoľčany: Radovan Klačanský, bytom Parková 480/13, Solčany, tel.: 0904559179 ,e-mail: slizar13@gmail.com

Výcvikár OZ CHPH Topoľčany: Rudolf Poništiak , bytom Žabokreky n. Nitrou 514, tel.: 0907864178 ,e-mail: rudolf.ponistiak@gmail.com                         

Pokladník OZ CHPH Topoľčany: Jozef Duchovič st. , bytom Kolačno 328, tel.: 0905697587

Podpredseda OZ CHPH Topoľčany: Jozef Pietrik, bytom J.Kačku 1,957 01 Bánovce n. Bebravou, tel.: 0908534207