Infoforum

Topic: Infoforum

Date 04/02/2020

By Vojtko Miroslav

Subject skuška

Reply

Bude nutné i v tejto verzii infofora,potreba sa najskôr registrovať...

Date 05/02/2020

By Haloo Danko

Subject Marian Gunis

Reply

Skusam ako to funguje

Date 27/02/2020

By Vojtko Miroslav

Subject Dotaz-Chovatelský dom

Reply

Pravé čítam.,Zápisnicu z Konferencie OZ-Topoľčany,kde ma zaujala pasáž,predseda KRK,p.Marek Mokoš priraví Zmluvu k Holubárskemu domu v Topoľčanoch.
Vypadá to tak formulované,ako by súčastne vedenie
OZ-Topoľčany,neakým spôsobom dotovalo tento Holubárský dom,na ukor ostatných členov OZ.neostáva mi iné,len pre tých mladších,súčastných členov,ktorí v roku 1989,ani neboli členmi Topoľčianskej oblasti,uviesť nasledovné,tento Holubársky dom v Topoľčanoch,som prakticky daroval-OZ,bez toho aby niekto z členskej základne OZ,zaplatil na uvedenú nemovitosť,čo i len 1 halier Kčs.Od samého začiatku si členovia ,čo tam máme holuby,platíme-daň z nemovitosti každý rok sami,znova nikto z ostatných,sa nepodiela,žiadnou sumou na úhradu tejto dane.To platí tak isto aj za odber el.energie.Tak by nás zaujmalo,čo si OZ nárokuje,prípadne požaduje.....

Date 10/03/2020

By Ján Smolen

Subject Celé zlé.

Reply

Celé zle pre klub Dvorany Nad Nitrou.Anton Zitnansky konci z hoľubamy.druhi zo zdravotných dôvodoch,a to je Cifra Pavol.Je to smutne.